بخش مقالات بازرگانی ایجاب، شامل دانستنی های زیادی در زمینه بازرگانی ایران و چین نظیر سورسینگ و منبع یابی کالا وخرید کالا ازچین و ارزیابی کیفی و فنی کالای چینی می باشد که میتوانید از آن در تجارت خود با چین بهره ببرید.