تصاویر مربوط به جلسات و سمینار ها و نشست های بازرگانان ایران و چین که با هدف توسعه تجارت ایران و چین برگزار می شود را در این صفحه مشاهده می فرمایید

photo 2023 07 08 23 34 45
photo 2023 07 08 22 55 53
تیم بازرگانی ایران و چین
مرکز توسعه تجارت ایران در چین
تیم مرکز توسعه تجارت ایران و چین
960e245a 8e91 4a39 8722 7743240b0e09
بازرگانی ایجاب
تجارت با چین
photo 2023 07 08 23 37 54
photo 2023 07 08 23 34 45